AAA   AAAA
Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Pobyt stały

  

W ramach pobytu stałego zapewniamy pomoc opiekuńczo-medyczną osobom starszym oraz somatycznie chorym.

Zainteresowane osoby mogą być skierowane na pobyt stały przez ośrodek pomocy społecznej gminy właściwej do miejsca zamieszkania.
 

Na skierowanie do Domu "Betania" mogą liczyć przede wszystkim:
  • osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności
  • osoby, których bliscy nie mogą zapewnić fachowej pomocy opiekuńczo-medycznej
W ramach pobytu stałego gwarantujemy całodobową opiekę oraz specjalistyczną pomoc medyczną dostosowaną do potrzeb i oczekiwań mieszkańca.

Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu wynosi 6350 zł. Mieszkaniec domu wnosi, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, natomiast pozostałą część opłaca urząd gminy właściwy dla miejsca aktualnego zamieszkania lub rodzina wraz z gminą.
Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel