AAA   AAAA
Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Jubileusz 30-lecia Domu

  

Jubileusz 30-lecia naszego Domu!

„Aż dotąd pomagał nam Pan”, słowa zaczerpnięte z 1 Księgi Samuelowej 7:12 były wyrazem naszej wielkiej wdzięczności do Stwórcy, za wszelkie błogosławieństwa, jakimi nas obdarzał przez 30 lat działalności naszego Domu.
„Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak Wielkimś Ty, jak Wielkimś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak Wielkimś Ty, jak Wielkimś Ty!”
– to słowa Hymnu, który zabrzmiał na rozpoczęcie naszej uroczystości w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „Echo Ewangelii”.
 


Po wysłuchaniu kilku pieśni, głos zabrał Dyrektor Domu – Stanisław Sławiński, witając licznie zgromadzonych Gości. Następnie, w okolicznościowych przemówieniach, głos zabrali przedstawiciele społeczności Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego – Przewodniczący Zarządu Pan Henryk Szarkowicz oraz Pan Leszek Szarkowicz, syn jednego ze współinicjatorów tej idei.
W swoich wypowiedziach wspominali pomysłodawców i budowniczych Domu. Podkreślono ogrom wysiłku i pracy, jaką włożono, aby Dom stał się ostoją dla osób potrzebujących pomocy.

Dom powstawał w latach 1986 - 1991. Był to niezwykle trudny okres na realizacje takich inicjatyw, ze względu na przeszkody gospodarcze tamtych czasów. Podstawowe materiały budowalne były praktycznie niedostępne na wolnym rynku. Na szczęście, nie brakowało wówczas chętnych do pracy serc i rąk budowniczych. Całkowicie społecznie, z ogromnym zaangażowaniem pracowało ponad 600 osób. Wierzymy, że to dzięki Bożemu wsparciu i wynikających z tego błogosławieństw - ta idea mogła znaleźć swój początek w postaci długo oczekiwanego finału – 28 czerwca 1994 r. Dom „Betania” przyjął pierwszych mieszkańców.

Od tego czasu, w różnych formach z jego usług skorzystało ponad 720 osób.
Przewodniczący skierował również specjalne podziękowania pod adresem władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wszystkich instytucji pomocy społecznej i ludzi dobrej woli współpracujących na rzecz dobrostanu wszystkich Mieszkańców Domu Betania.
Szczególne podziękowania przekazujemy całemu personelowi Szpitala Św. Anny w Miechowie za profesjonalną diagnostykę i opiekę nad pacjentami Domu.
 

Następnie w okazjonalnych przemówieniach głos zabrali nasi mili Goście. Wśród nich znaleźli się między innymi: Wicestarosta – Pan Jerzy Pułka, Burmistrz GiM Miechów – Pan Dariusz Marczewski, Kierownik PCPR – Pan Janusz Patyna, Dyrektor Szpitala św. Anny w Miechowie – Pan Mirosław Dróżdż. Padło wiele życzliwych słów, gratulacji i podziękowań.
W dalszej części Dyrektor wyraził uznanie dla wysiłku i pracy wszystkich pracowników, którzy ofiarnie tworzyli przez minionych 30 lat ten Dom, wysoko stawiając poprzeczkę jakości usług opartych na profesjonalizmie oraz klimacie wzajemnej życzliwości, empatii i odpowiedzialności za los Mieszkańców Domu. 
 

Złożył także podziękowania Zarządowi społeczności Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego za wieloletnią współpracę. Dyrektor podziękował przyjaciołom Domu, wolontariuszom, gronu pracowników emerytalnych oraz obecnemu zespołowi za wszystko to, co powstało i co powstaje, za wspólne działania na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, będących mieszkańcami Domu.
Przedstawiciele Mieszkańców – Pani Genowefa i Pan Roman wyrecytowali wdzięczne podziękowania w formie wierszy. Warto w tym miejscu podkreślić, że Pani Gienia trzy lata temu przybyła do nas z niewielkimi szansami na normalne życie wg diagnoz lekarzy. Po dwóch miesiącach intensywnej rehabilitacji samodzielnie się porusza po budynku i przydomowym ogrodzie.
Piękna muzyka oraz śpiew zespołu „Echo Ewangelii” wprowadziły ciepłą atmosferę i uszlachetniły całe spotkanie.
Po oficjalnej uroczystości Goście mogli zwiedzić Dom, wystawę obrazów Pana Andrzeja Dąbka, a następnie skosztować pysznych dań, specjalnie przygotowanych na tę okazję przez nasze Panie kucharki.
 


Z naszej strony należą się również specjalne, serdeczne podziękowania przyjaciołom z Ruchu Epifania, którzy temu Domowi - od początku jego istnienia - sprzyjają nieustannym wsparciem, troską i pomocą.
Dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Betania serdecznie dziękują wszystkim Drogim Gościom za udział i wzbogacenie tej uroczystości swoją obecnością, za wspólne świętowanie i za stworzenie rodzinnej atmosfery pełnej ciepła i życzliwości.
Błogosławione niech będzie Imię Boże za wszystko…
 
Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel