AAA   AAAA
Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40
 
 
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Odpowiemy na Twoje  pytania

Procedura przyjęć

  

Do Betanii kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym należy zapewnić fachową pomoc w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 54 ust. 1) takim właśnie osobom przysługuje prawo do zamieszkania w domu opieki.

Co zrobić, by zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej Betania?
 
Złóż podanie
Złóż podanie w gminnym ośrodku pomocy społecznej właściwym pod względem miejsca zamieszkania.

Wzór podania :

Pamiętaj! Zrób dla siebie kopię podania. Kopia powinna zostać potwierdzona pieczątką oraz podpisem pracownika gminy.
Czekaj na odpowiedź
Gminny ośrodek pomocy społecznej powinien w ciągu dwóch tygodni rozpocząć formalną procedurę związaną z wydaniem decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
Skontaktuj się z nami
Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości. Chętnie pomożemy!
 

Finansowanie

  

Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu wynosi 6350  zł. Mieszkaniec domu wnosi, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, natomiast pozostałą część opłaca urząd gminy właściwy dla miejsca aktualnego zamieszkania lub rodzina wraz z gminą.

 
Do wnoszenia opłaty za pobyt zobowiązani są (w kolejności):

1) mieszkaniec domu w wysokości 70% ze swojego świadczenia emerytalnego lub rentowego

2) małżonek lub małżonka, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie)

Konieczność wnoszenia opłat ze strony najbliższej rodziny może być zastosowana tylko wówczas, gdy dochód na członka rodziny wieloosobowej wynosi więcej niż 1800 zł netto. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód musi przekraczać kwotę 2328 zł netto. Tylko w takich sytuacjach rodzina może zostać zobowiązana do dopłaty za pobyt bliskiej osoby w domu pomocy społecznej.

3) gmina kierująca do domu opieki (art. 61 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej)
 

UWAGA!
  • W „Betanii” istnieje możliwość pobytu na czas rehabilitacji
  • Można również skorzystać odpłatnie z pojedynczych usług rehabilitacyjnych
Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel