AAA   AAAA
Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Procedura odwiedzin

  

W związku z nowymi wytycznymi z Urzędu Wojewódzkiego w kierunku umożliwienia kontaktu mieszkańcom DPS-ów
z najbliższymi, uprzejmie informujemy, że od dnia 21 października b.r. wprowadzono zmiany dotyczące odwiedzin u naszych mieszkańców.


Powyższe uwarunkowane jest bezwzględnym stosowaniem poniższych procedur postępowania podczas odwiedzin na terenie Domu.

1. Dopuszcza się możliwość odwiedzin mieszkańców na terenie naszego Domu, przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.

2. W przypadku gości niezaszczepionych odwiedziny są możliwe tylko w sytuacjach bardzo uzasadnionych i przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.
Niezaszczepiona osoba odwiedzająca powinna okazać dokument poświadczający negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2

(wymagany test antygenowy lub PCR wykonany na 48 godzin przed planowaną wizytą) albo udokumentuje przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

3. Mieszkańca może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

4. Odwiedziny mogą się odbywać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z personelem Domu (tel.41 383 16 48).

5. Osoba odwiedzająca nie może mieć jakichkolwiek objawów infekcji (katar, kaszel, kichanie, gorączka, ból gardła, ból mięśni, biegunka, wymioty).

6. Osoba odwiedzająca, niezwłocznie po wejściu do budynku zobowiązana jest do dekontaminacji ubrania w specjalnej komorze oraz dezynfekcji rąk.

7. Podczas trwania całej wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

8. Odwiedziny mogą odbywać się w wyznaczonych do tego celu miejscach, wskazanych przez pracowników Domu.

9. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z mieszkańcem w postaci: przytulania, wymiany uścisków, pocałunków. Zalecane jest zachowanie dystansu minimum 1,5 m od osób uczestniczących w spotkaniu i innych osób przebywających w Domu.

10. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, nr telefonu do ewentualnego kontaktu, dane odwiedzanego mieszkańca).


 
Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel