AAA   AAAA
Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Grant "BEZPIECZNY DOM”

  

Grant w ramach projektu „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET SPOŁECZNY. "BEZPIECZNY DOM”
 
 
Nasza placówka realizuje grant pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej „Betania” w związku
z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 77500 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 (przedłużone do 28.02.2021)

Planowane efekty.
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Betania” w środki ochrony indywidualnej, niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
2. Doposażenie Domu Pomocy Społecznej „Betania” w sprzęt i wyposażenie niezbędne do wali z epidemią i jej skutkami.
3. Utworzenie 6 miejsc do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców DPS „Betania” przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego.
4. Utworzenie 6 miejsc do izolacji/kwarantanny noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2, włącznie z zapewnieniem wyżywienia.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel