AAA   AAAA
Masz pytania? Zadzwoń!
(41) 383 30 40

Duński model

  

Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu
o duński model


         W dniu 17 marca 2016 r. podpisane zostały porozumienia określające zasady realizacji projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy” pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a zaproszonymi do kolejnej edycji projektu domami - Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach oraz Dom Pomocy Społecznej „BETANIA” w Miechowie.

Głównym założeniem projektu jest budowanie właściwych postaw personelu wobec mieszkańców domu pomocy społecznej oraz właściwych relacji między personelem i mieszkańcami, co przełoży się bezpośrednio na wysoką jakość życia mieszkańców.


Projekt realizowany jest poprzez doradztwo, w tym spotkania konsultacyjno-doradcze obejmujące profesjonalizację kadr dwóch domów pomocy społecznej, wizyty studyjne w wybranych domach pomocy, które uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu oraz stałą opiekę merytoryczną pracowników ROPS. W 2015 r. przeprowadzono ewaluacje projektu (typu mid term, ex post), której wyniki potwierdziły skuteczności i trwałości zmian wprowadzonych w domach pomocy w oparciu o duński model pracy.

Porozumienie w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podpisała Pani Dyrektor Wioletta Wilimska, w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach - Pani Dyrektor Barbara Chmurzyńska, w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Miechowie - Pan Dyrektor Stanisław Sławiński.
 
Dom pomocy społecznej Betania
ul. ks. Skorupki 19
32-200 Miechów
tel. (41) 383 30 40
tel./fax (41) 383 16 48
Realisation:CePixel